Bidrar sosiale medier til maktdeling og demokrati i vårt lille land?

Nye teknologiske fremskritt fører til endring i vår forbrukeratferd. Lenge var de tradisjonelle mediene de viktigste kanalene for å distribuere nyheter og informasjon. Men teknologien har utviklet seg og de tradisjonelle mediene er byttet bort mot de digitale. Hvorfor bruker vi egentlig så mye tid i sosiale medier? Og bidrar sosiale medier til maktdeling og demokrati i vårt lille land?

Fortsett å lese «Bidrar sosiale medier til maktdeling og demokrati i vårt lille land?»

Vurdering av en nettbutikk

Hva kjennetegner en god nettbutikk? Jeg skal vurdere Anton sport sin nettbutikk med utgangspunkt i E-handel sine 10 kriterier for hva som er en god nettside. Jeg vil poengtere hva som er bra med nettsiden men også avdekke mulig forbedringspotensial. Jeg vil gi hvert av de 10 punktene en karakter fra 1-6, der 1 er det dårligste og 6 det beste. Til slutt vil jeg komme med en helhetligvurdering av nettbutikken. Dette er på ingen måte en fasit, men en personlig vurdering av Anton sports nettbutikk.
Fortsett å lese «Vurdering av en nettbutikk»

Tre trender i digital markedsføring

Det digitale samfunnet er mer fremtredende en noen gang, dette fører til at markedsførere kan nå sine kunder på andre måter en tidligere. De tradisjonelle medielandskapene er byttet bort med de digitale, dette skaper nye og gode markedsføringsmuligheter. Men teknologien er i stadig endring, det som var nytt i går er gammelt i dag. Som markedsfører er du nødt til å henge med på trendene og være innovativ for å ha en sjans til å overleve i det konkurransefylte markedet. I dette innlegget har jeg valgt ut tre trender innenfor digital markedsføring som jeg finner interessant for året 2016. Fortsett å lese «Tre trender i digital markedsføring»

«The Business Model Canvas» – En enkel modell for nyetablerte bedrifter

Digitaliseringen fører til at forbrukermønsteret vårt endrer seg, dette utfordrer bedrifter og de tradisjonelle forretningsmodellene. For å overleve som nyetablert bedrift i dagens marked er man nødt til å være innovativ og henge med på utviklingen Fortsett å lese ««The Business Model Canvas» – En enkel modell for nyetablerte bedrifter»

Uber i Norge – Ja eller nei?

Uber, den private sjåførtjenesten som har tatt verden og nå også Norge med storm. På kort tid har Uber hatt en kraftig økning globalt, i følge selskapet finnes det nå Uber biler i over 50 land verden over. Persontransporttjenesten er en del av det omdiskuterte fenomenet ”delingsøkonomi”, et fenomen som skaper både entusiasme og frykt. En ting er sikkert og det er at Uber har kommet for å bli, men hvordan påvirker dette taxinæringen i Norge? Fortsett å lese «Uber i Norge – Ja eller nei?»

Digitaliseringen av musikkindustrien

Å nyte musikk er noe vi mennesker har gjort i århundrer, men hvordan vi får tilgang og måten vi lytter til musikken har vært i konstant utvikling siden sang og musikk ble til. Jeg skal nå se nærmere på denne utviklingen og hvordan den har påvirket oss som forbrukere og musikkindustrien.

Fortsett å lese «Digitaliseringen av musikkindustrien»